Podmínky pro sjednání stavebního spoření

Kdo si může sjednat spoření?

V rodině může získat státní podporu každý. Tím se výhodnost stavebního spoření znásobí. Výše státní podpory činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně z 20 000 Kč. Při nároku státní podpory na více smluv je státní podpora poukazována přednostně na dříve uzavřené smlouvy.

Účely úvěrů - investice do nemovitostí

  • koupě nemovitosti do vlastnictví nebo spoluvlastnického podílu nemovitosti
  • rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti
  • vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček (úvěrů) použitých na investice do nemovitostí
  • zhodnocení pozemku
  • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti (vč. vypořádání SJM po rozvodu, proplacení odstupného stanoveného v rámci darovací smlouvy k nemovitosti)
  • úhrada finančních prostředků na převod členských práv a povinností spojených s užíváním družstevního bytu nebo úhrada členských vkladů spojených s právem užívat družstevní byt
  • refundace (zpětné proplacení klientem již uhrazené investice do nemovitosti)

Vedlejší náklady související s investicí do nemovitosti

Nesmí překročit 50% objemu poskytnutého úvěru:

  • pořízení a montáž kuchyňské linky, vestavěné skříně
  • projektová dokumentace, geometrické zaměření, stavební dozor
  • provize realitní kanceláři
© 2017 Finanční centrum Hodonín, Váš finanční poradce
Zprostředkovatel je vázaným zástupcem společnosti BNÚ, s.r.o.,
která je samostatným zprostředkovatelem zapsaným v registru České národní banky.
IČ: 28337255, Sídlo společnosti: náměstí Práce 2512, Zlín
Reklamační řád a Povinné informace pro klienty
Powered by Kentico