Použití hypotéky

Na co mohu hypotéku použít?

 • koupě nemovitosti (i spoluvlastnického podílu) do osobního vlastnictví
 • koupě družstevního podílu
 • nákup stavebního pozemku
 • výstavba bytu, rodinného domu či jiné nemovitosti
 • rekonstrukce nemovitosti, přístavby, výstavby
 • modernizace a údržba nemovitosti
 • vypořádání dědictví či společného jmění manželů
 • splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti
 • profinancování dříve zaplacených vlastních prostředků (maximálně do 50 % úvěru)
 • kombinace výše uvedených účelů

Hypoteční úvěr můžete využít i jako investici do bytových, administrativních a polyfunkčních budov (s převažující plochou bydlení nebo administrativní), kde návratnost hypotéky může být postavena na výnosech z nájemného z této nemovitosti.

Na jaké objekty mohu hypotéku použít?

 • stavební pozemek určený ke stavbě rodinného domu, garáže nebo jiné nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství
 • byt, rodinný dům v osobním vlastnictví
 • bytové jednotky v družstevním vlastnictví
 • nemovitosti sloužící k individuální rekreaci (chaty, chalupy aj.)
 • bytový dům
 • administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo administrativní činnosti
 • nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
 • nebytový prostor za předpokladu, kdy se realizací investičního záměru stane bytovou

Profinancovat můžete jako součást hypotéky rovněž projekt k nemovitosti, inženýrské činnosti a zařízení staveniště.

© 2017 Finanční centrum Hodonín, Váš finanční poradce
Zprostředkovatel je vázaným zástupcem společnosti BNÚ, s.r.o.,
která je samostatným zprostředkovatelem zapsaným v registru České národní banky.
IČ: 28337255, Sídlo společnosti: náměstí Práce 2512, Zlín
Reklamační řád a Povinné informace pro klienty
Powered by Kentico