Vlastnosti americké hypotéky

Úvěr je zajištěný zástavním právem k nemovitosti a poskytuje se fyzickým osobám - občanům na soukromé účely.

Na nemovitosti nesmí váznout zástavní právo třetí osoby, výjimkou je zástava ve prospěch úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení na družstevní bytovou výstavbu (podrobně viz zákon o dluhopisech).

Ve srovnání se spotřebitelským úvěrem je výhodou americké hypotéky nižší úroková sazba (díky zástavě nemovitosti je riziko pro banku nižší a s ním i úrok), delší doba splatnosti (až 20 let) a možnost půjčit si poměrně vysokou částku.

Výše úvěru

  • min. 150 000,- Kč, max. výše není stanovena (horní hranice omezena hodnotou nemovitosti)
  • schopností klienta splatit úvěr ve sjednané lhůtě
  • maximální výše neúčelové hypotéky se obvykle pohybuje okolo 70 % hodnoty zastavené nemovitosti

Úroková sazba

Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru a je závislá na výši úvěru a délce splatnosti nebo formou degresivní splátka.

Lhůta splatnosti

  • 1 rok až 20 let
  • lhůta splatnosti úvěru počíná běžet od data uzavření smlouvy o úvěru

Zajištění

  • zástavní právo k nemovitosti
© 2017 Finanční centrum Hodonín, Váš finanční poradce
Zprostředkovatel je vázaným zástupcem společnosti BNÚ, s.r.o.,
která je samostatným zprostředkovatelem zapsaným v registru České národní banky.
IČ: 28337255, Sídlo společnosti: náměstí Práce 2512, Zlín
Reklamační řád a Povinné informace pro klienty
Powered by Kentico